SK   EN 
`

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť OVER-LEASE s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra SR dňa 26.11.2002. Predmet podnikania si prevzala od fyzickej osoby pôsobiacej v danej oblasti od roku 1993. Bezmála dvadsať ročné skúsenosti, profesionalita a stabilný kolektív sú zárukou účinného zabezpečovania služieb súvisiacich s predmetom činnosti.