SK   EN 
`

SLUŽBY

• Mimosúdne inkaso pohľadávok
• Odkupovanie pohľadávok
• Vykonávanie zmien v evidencii vozidiel na dopravných inšpektorátoch
• Zastupovanie pri riešení trestno-právnych prípadov
• Kontrola predmetov financovania
• Demontáž predmetov financovania
• Prevzatie predmetov financovania
• Prevoz a odťah predmetov financovania
• Úschova a uskladnenie predmetov financovania
• Zastupovanie pri navrátení predmetov financovania zo zahraničia
• Preverovanie klientov a predmetov pred vstupom do financovania
• Zabezpečovanie notárskych zápisníc a plných mocí
• Odpredaj zaistených predmetov financovania
• Odpredaj totálne havarovaných predmetov financovania
... prípadne iné činnosti podľa dohody.

Cenovú ponuku Vám pripravíme po osobnej konzultácii a upresnení rozsahu požadovaných služieb.